Seite drucken

Details

04.09.08

Institut za ekologiju u Freiburgu uspoređuje ekološku bilancu betonskih i glinenih crjepova

Uopšteno govoreći, ekološka bilanca na transparentan način prikazuje potencijalni utjecaj određenih proizvoda na okoliš. Neovisan njemački institut za ekologiju u Freiburgu izradio je ekološke bilance kako za betonske, tako i za glinene crjepove. U tu svrhu obuhvaćena su, analizirana i ocijenjena sva opterećenja okoliša u cijelom životnom ciklusu proizvoda. Počevši od eksploatacije i transporta sirovina, preko proizvodnje, pakiranja i transporta gotovog proizvoda, u razmatranja nisu uključena samo pojedinačna opterećenja okoliša, već su između betonskih i glinenih crjepova uspoređivani svi potencijalni štetni utjecaji na zrak, vode i tlo.

Za usporedbu betonskih i glinenih crjepova u okviru ekološke bilance povoljni su jednaki, konstruktivni okviri kao i funkcije zaštite građevina i njihovih stanara od vremenskih utjecaja okoliša. Na taj način se izbjegava usporedba "krušaka s jabukama". Rezultati studije mogu se uz to smatrati i tipičnim za dotično tržište. 

Kategorije utjecaja

Kao utjecaji u obzir su uzeti: staklenički potencijal s relevantnim emisijama stakleničkih plinova, potencijal zakiseljavanja tla putem štetnih plinova poput SO2, potencijal eutrofikacije (pregnojavanja) putem unosa hranjivih tvari poput fosfora i dušika u tlo i vodu, kao i potencijal fotooksidacije kao glavnog sastojka ljetnog smoga te potencijal rizika od sitne prašine. U ocjeni su uz navedene utjecaje na okoliš uključeni i kumulativna potrošnja energije te razgradnja mineralnih sirovina.

Sažetak rezultata

na 160m²

glineni crjepovi

betonski crjepovi

razlika betonski crijep/glineni crijep

staklenički efekat

3.404kg

1.542kg

- 55%

potrošnja energije

55.964MJ

16.090MJ

- 71%

zakiseljavanje

9,4kg

4,5kg

- 52%

eutrofikacija

1,13kg

0,49kg

- 57%

sitna prašina

9,97kg

4,49kg

- 55%

Betonski crijep pobjednik ekološke bilance

Studija provedena od strane ekološkog instituta u Freiburgu pokazuje kako betonski crjepovi u usporedbi s glinenim dobivaju znatno bolje ocjene. Jasnije to možemo prikazati na primjeru emisija CO2 za prosječan krov: u razmatranju cjelokupnog životnog ciklusa, kod krova pokrivenog betonskim crjepom doći će samo  do 45% emisija stakleničkih plinova koje pripadaju istom takvom krovu pokrivenom glinenim crijepom.

Za krov prosječne obiteljske kuće sa 160 m² krovne površine nastaje cca. 3.400 kg ekvivalenta CO2 ukoliko se pokriva glinenim crijepom. Kod pokrivanja betonskim crjepom biti će ga samo 1.550 kg. Do ove drastične razlike dolazi posebice zbog povoljnije energetske bilance u proizvodnji betonskog crijepa.

Veliki utjecaj ovih razlika u ekološkoj bilanci između crjepova od betona i gline u odnosu na klimu mogu se jasno prikazati na primjeru njemačkog tržišta crjepova. Da su se 2006. svi krovovi pokriveni glinenim crjepovima prekrili betonskim crijepom, opterećenje okoliša staklenički plinovima smanjilo bi se za cca. 470.000 tona. Bez izuma betonskih crjepova prije više od 150 godina naša bi atmosfera danas bila opterećena s dodatnih 20 miliona tona CO2.

Ekološki institut donosi zaključak kako sa stanovišta okoliša betonski crjepovi imaju jasnu prednost pred glinenim.   

Bramac: Originalan sistem
Promišljeno do detalja za svaki model
Zaštita okoliša
Uprkos dugogodišnjoj raspravi o "zaštiti okoliša", opterećenje zraka, tla i voda štetnim tvarima i dalje nesmetano se povećava... nasuprot tome, Bramac ne govori, već djeluje.
Referentni objekti
Kada bi poredali sve do sada u Bramac-u proizvedene crjepove, okružili bi Zemlju oko ekvatora 39 puta.Ovdje možete naći mali izbor referentnih objekata.
Krovni simulator
Poznata Vam je situacija: Pitate se koja fasada odgovara uz Vaš krov? Pomoću našeg krovnog simulatora već sada možete provjeriti

Centrala

Bramac Krovni Sistemi d.o.o

Skenderija 5/ III

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: 033 266 340

Fax: 033 213 211

e-mail: bramacbih(at)bramac.com

Web: bramac.ba

Za Vas smo dostupni: od ponedeljka do petka od 8.00 h do 16:30 h

Kontakt formular

molimo odaberite Vaš kontakt