Seite drucken

Crijep Merito

GarancijaIBO
Spoj kvalitete i nevjerovatne cijene

Spoj ekonomičnosti i kvaliteta

Kao rezultat pomnog praćenja potreba današnjih kupaca od sada u našoj ponudi crijep Merito. Crijep Merito sa klasičnim oblikom je izvrstan izbor za ekonomičnu izgradnju novog ili renoviranje starog krova. Za siguran i funkcionalan krov po povoljnoj cijeni.

Tehnički podaci

Materijal pijesak, cement, voda
Površina glatka
Težina 4,3 kg / komad
Veličina 330 x 420 mm
Visina profila 25 mm
Dužina vješanja 398 mm
Pokrovna širina 300 mm
Utrošak po m² cca. 10 komada

Konstrukcije

Raspored letava za crijep Merito

Raspored letava

Nagibi krova i dodatne mjere
Pri projektovanju i izvedbi krovišta posebne mjere je potrebno predvidjeti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krovišta, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahtjeve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.   

Dodatne mjere
Kao dodatnu mjeru zaštite od snježnih nanosa preporučujemo izvedbu sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primijeniti slijedeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =15° - nužna je izvedba sekundarnog krova
  • >22° - polaganje bez dodatnih mjera
  • >45° - (i u izrazito vjetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crijep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom.
  • >60° - svaki crijep pričvrstiti na letvu

Kod svih nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička djelovanja vjetra. 

 

Izračun razmaka letava

nagib krova >15 ° < 25 °
>15 ° < 25 °
nagib krova >25 ° < 30 °
>25 ° < 30 °
nagib krova >30 °
>30 °
tabela nagib krova >15 ° < 25
tabela >15 ° < 25
tabela nagib krova >25 ° < 30 °
tabela >25 ° < 30 °
tabela nagib krova >30 °
tabela >30

Nagib krova >15 ° < 25 °
Najmanji preklop crjepova: 10,5 cm
Max. razmak među letvama 31,5 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova >25 ° < 30 °
Najmanji preklop crjepova: 9 cm
Max. razmak među letvama 33 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova >30 °
Najmanji preklop crjepova: 8 cm
Max. razmak među letvama 34 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

   

Širine konstrukcije

širine konstrukcije
širine konstrukcije
tabela širine konstrukcije
tabela širine konstrukcije

Izračun širine konstrukcije kod upotrebe rubnih crjepova
Pokrovna širina = širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za rubne crjepove)
Pokrovna širina=umnožak od 30 cm +1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

Shema pokrivanja

Krovna oprema

Izolacija

Jednostrešni krov

Krovne folije

Krovni proboji

Krovno osvjetljenje

Odzračivanje krova

Opšavi

Rub krova

Sigurnost na krovu

Sljeme/Greben

Učvršćenje krova

Uvala

Referentni objekti
Kada bi poredali sve do sada u Bramac-u proizvedene crjepove, okružili bi Zemlju oko ekvatora 39 puta.Ovdje možete naći mali izbor referentnih objekata.
Krovni simulator
Poznata Vam je situacija: Pitate se koja fasada odgovara uz Vaš krov? Pomoću našeg krovnog simulatora već sada možete provjeriti
Koliko košta Vaš krov?
Želite li znati koliko će Vas koštati pokrov? Na pravom ste mjestu! Sa samo nekoliko podataka možemo Vam izračunati okvirne troškove materijala. Naravno, možete i zatražiti besplatnu i neobavezujuću specifikaciju.

Centrala

Bramac Krovni Sistemi d.o.o

Skenderija 5/ III

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: 033 266 340

Fax: 033 213 211

e-mail: bramacbih(at)bramac.com

Web: bramac.ba

Za Vas smo dostupni: od ponedeljka do petka od 8.00 h do 16:30 h

Kontakt formular

molimo odaberite Vaš kontakt